image

1.       زیر سیستم های سامانه شامل موارد زیر می باشد که در ادامه به توضیحات آن پرداخته می شود
•    زیر سیستم مدیریت پسماندهای فرآیندی(صنعتی) به عنوان نرم افزار اصلی در زمینه مدیریت پسماندهای پالایشگاهی و پتروشیمی
•    زیر سیستم مدیریت پسماندهای با ارزش( قابل فروش) برای پسماندهایی که از طریق مزایده به فروش می رسند
•    زیر سیستم مدیریت پسماندهای پزشکی و عفونی
•    زیر سیستم مدیریت توزین هوشمند
•    زیر سیستم سایت تخلیه
•    زیر سیستم اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و تفکیک
•    زیر سیستم بی خطر سازی
•    زیر سیستم گزارش ساز پویا
•    زیر سیستم عمرانی و ساختمانی
•    زیر سیستم گردش کار و کارتابل

2.        اهداف كلي پروژه
منطقه ویژه اقتصادی انرژي پارس به عنوان قطب تولید انرژی در منطقه، شامل مجموعه‌ای از صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی است که جایگاه ویژه ای را در اقتصاد ایران دارا می باشد. وجود این صنایع در کنار رونق اقتصاد و ارتقاء جایگاه صنعتی-تکنولوژیکی ایران در سطح جهان، چالش‌هایی را در حوزه های گوناگون مدیریتی در بردارد.یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی این صنایع مسئله مدیریت پسماند و آلودگی‌های زیست محیطی است. مواد اولیه و خوراک واحدهای صنعتی در این منطقه در کنار تکنولوژی های به کار رفته و سایر تسهیلات مورد نیاز فعالیت این واحدها، تولید پسماند ها ویژه با سطوح بالای ریسک های ایمنی و زیست محیطی را اجتناب ناپذیر ساخته است. از این روی طراحی سیستمی جامع به منظور مهیا نمودن شرایط دفع بی خطرسازی استفاده مجدد حمل و نقل و سایر فرایندهای کاهش ریسک های ایمنی و زیست محیطی اجتناب ناپذیراست.


3.       خلاصه مراحل تحقیق
•    مطالعات كتابخانه اي، مطالعات و بررسي فرآيندهاي مرتبط با توليد پسماند و شناسايي انواع پسماندهاي توليدي
•    دریافت مستندات مربوط به شیوه نامه ها و روش های مدیریت پسماند
•    تهیه مدل های وظیفه ای، پردازشی، رفتاری و داده ای
•    جلسات ایده و تحلیل به منظور تایید اسناد تحلیل و تعیین رویه اجرایی
•    طراحی نرم افزار و ارائه دمو برای دریافت نظرات ذینفعان
•    تولید و کدنویسی نرم افزار
•    اجرای تست های تطابق و روندی
•    استقرار سیستم و ارتباط با تجهیزات سخت افزاری مانند باسکول، RFID Reader، پلاک خوان و سایر سخت افزارهای مرتبط نظیر راهبند و چراغ راهنما و...
•    بازنگری نیازمندی ها و استقرار نهایی به منظور بهره برداری نهایی

 

4.        مباحث تحقیقاتی
نرخ تولید پسماندهای صنعتی پالایشگاه، ضریبی از حجم خوراک پالایشگاه است که از مهم ترین آیتم های دخیل در این بخش میتوان به عمر پالايشگاه، پيچيدگي پالايشگاه و تكنولوژي هاي بكار رفته در پالايشگاه و كيفيت مواد مصرفي اشاره نمود که موثر است. که در دوره های مختلف به رغم تغییرات ترکیبات خوراک، دارای الگویی قابل پیش بینی است. چنانچه سیستم اطلاعاتی مدیریت پسماند داده های مربوط به تولید پسماند و نحوه مدیریت آن را در دوره های مشخص ثبت نماید، تخمینی نسبتا دقیق از حجم پسماند تولیدی قابل احصاست و به تبع آن امکان سازمان دهی، کنترل و بودجه بندی مناسب و بهتر فعالیت های حوزه مدیریت پسماند و کاهش آلودگی های زیست محیطی قابل دست یابی است در این قسمت با توجه به دسترسی به داده موجود و آنالیزهای دقیق گروه تحلیل هیکو سافت فرمول با عنوان فرض ارایه شده و سپس به صورت دوره ای که به فراخور فرایند مورد مطالعه و اقدام در دوره های دو هفته ای ماهیانه و فصلی با بررسی های دقیق داده های ثبتی انجام شده در نرم افزار رفته رفته با بالاترین دقت ممکنه در ویرایش این فرمول خواهیم رسید ان شا ا... 

5.       ضرورت های اجراي پروژه
قانون مدیریت پسماند در تاریخ 20/2/1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست و به وزارت کشور ابلاغ گردیده است. آئین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ 5/5/1384 در هیأت وزیران تصویب و به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده است. بر اساس ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده آن می باشد و بایستی از مرحله تولید تا دفع پسماند تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. وزارت نفت نیز با هدف یکسان سازی  روش ها و به منظور حصول اطمینان از مدیریت صحیح پسماند ها در شرکت های تابعه الزامات مورد نیاز جهت برآورده نمودن نیازمندی های سیستم مدیریت پسماند را در راهنمای مدیریت پسماند در شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت با عنوان «ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه در وزارت نفت» در جلسه شورای عالی HSE وزارت نفت مورخ 4/9/1385 تصویب نموده است. 
بر اساس سند اهداف کلان، خرد  و برنامه های اداره کل HSE وزارت نفت در جهت  ارتقاء کیفیت محیط زیست منطقه متاثر از صنعت، برنامه های ذیل در دستور قرار دارد.
•    ایجاد مجتمع مدیریت پسماند
•    تهیه مستندات و دستورالعمل های بهبود سیستم موجود مدیریت پسماند
•    تهیه، ابلاغ و جاری سازی دستورالعمل های مدیریت پسماند
•    بهبود شرایط محل نگهداری موقت پسماند
•    افزایش ضریب بازیافت پسماند در منطقه
این مهم در شرکت های اصلی وزارت نفت نیز در دستور کار قرار گرفته است . مطابق با راهنمای مدیریت پسماند اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی نفت مورخ 20/11/1394 ( بند 7) تمام شرکت های تابعه و فرعی به منظور کنترل پسماندهای خود باید یک سیستم  مدیریتی با هدف حفظ محیط زیست، استفاده بهینه از منابع و به حداقل رساندن میزان پسماند تولیدی تدوین و به اجرا بگذارند.  و راهنمای گزارش دهی آن در جلسه 23 شورای هماهنگی مدیران HSE مورخ 04/02/1395  (MOP-HSED-Gl-303) تصویب شده است و در تاریخ 23/08/1395 ابلاغ و لازم الاجرا می باشد. (2)شرکت ملی نفت لیست کدگذاری پسماندها را با توجه به فرآیند تولید آن در جلسه کمیته تخصصی محیط زیست وزارت نفت معین نموده است.
در این خصوص مسئولیت حقوقی هرگونه تخلف از قانون به عهده تولید کننده پسماند خواهد بود. از این روی طرح یک سیستم اطلاعات مدیریت پسماند به منظور رصد هرگونه انحراف از رویه های مصوب اجتناب ناپذیر است. 
•    افزایش فرهنگ سازمانی در حوزه مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا
•    الگوسازی و فرهنگ سازی در منطقه ویژه اقتصادی
•    افزایش دقت در اخذ گزارش های مدیریتی
•    بهبود عملکرد پیمانکاران 
•    افزایش درآمد حاصل از فروش پسماند
•    کاهش ریسک خطای انسانی و افزایش بهره وری نیروی انسانی
•    نیازمندی های حوزه نظارت بر عملکرد زیست محیطی واحدها
•    ارتقا سطح کیفی محیط های کاری و تولیدی به واسطه حمل و نقل و مدیریت به موقع پسماند
•   مدیریت و کنترل عملکرد واحدهای تولیدی بر مبنای رصد تولید پسماند این واحدها
•    نگرش درآمدزایی از پسماندهای تولید شده 
•    افزایش سطح فرهنگ سازمانی در موضوع تفکیک از مبدا

6.        اثرات زيست محيطي وHSE  پروژه
مدیریت ذخیره سازی، حمل و نقل، دفن و امحا پسماندهای پالایشگاهی و  پتروشیمی به ویژه پسماندهایی که در طی عملیات¬های اجرایی(واحدهای صنعتی) تولید می شوند و به دلیل وجود مواد آلی سمی و فلزات سنگین و ... عمدتا در دسته پسماندهای ویژه و خطرناک جای می گیرند، بسیار ضروری است.
 هرگونه حمل و نقل، نگهداری و یا امحا غیراصولی این پسماندها می تواند اثرات مخربی را در محیط زیست و کاهش سطح کیفیت زندگی و ایجاد آلودگی در بر داشته باشد. لازم است با طرح یک سیستم اطلاعاتی مدیریت پسماند، از طریق مدیریت اطلاعات ایستگاه¬های نگهداری پسماند، ماشین آلات حمل و نقل و کنترل تردد آنها، عملکرد تولیدکنندگان و پیمانکاران پسماند و روش های مدیریت پسماندها، بستری مناسب برای اجرای چرخه های بهبود و اقدام اصلاحی در حوزه کاهش ریسک های ایمنی و زیست محیطی فراهم شود.

- ذينفعان درون سازماني:
•    کلیه واحدهای سازمانی و تولیدی(صنعتی و غیر صنعتی) پالایشگاهی و پتروشیمی به عنوان واحدهای تولیدکننده پسماندهای پالایشگاهی و پتروشیمی و درخواست کننده برای انتقال پسماندها از مبدا تولید
•    واحد محیط زیست به عنوان ناظر بر فرآیندهای مدیریت پسماند
•    واحد انبار کالا به عنوان مجری فرآیندهای فروش
•    واحد مالی به عنوان ناظر فرآیند های مالی در حوزه فروش و پیمانکاری پسماند

- ذينفعان برون سازماني:
•    اداره محیط زیست به عنوان ناظر بیرونی بر فرآیندهای مدیریت پسماند
•    پیمانکاران حمل و نقل پسماندهای صنعتی و عادی
•    خریداران پسماندهای با ارزش
•    ارتباط با نرم افزار IRAN EMP به صورت وب سرویس با توجه به درخواست در این زمینه
•    ارتباط با نرم افزار اتوماسیون اداری به صورت وب سرویس با توجه به درخواست در این زمینه
•    ارتباط با نرم افزار کالا به صورت وب سرویس با توجه به درخواست در این زمینه
•    ارتباط با نرم افزار  CMMSبه صورت وب سرویس با توجه به درخواست در این زمینه
•    ارتباط با نرم افزار امور قراردادها به صورت وب سرویس با توجه به درخواست در این زمینه

7.       دستاوردها و نتايج كلي پروژه در راستاي رفع مشكلات و نيازهاي موجود:
 امکانات ایجاد شده پس از اجرای طرح:
•    ایجاد بانک اطلاعاتی به روز از خودروها و تولیدکنندگان پسماندها 
•    یکسان سازی روندهای کاری در اداره کل HSE وزارت نفت در این بخش با توجه نرم افزار و روند های ایجاد شده در آن 
•    ایجاد بستر همکاری بین اعضای مراجعه کننده و ارباب رجوع ها با اداره کل HSE با توجه به ایجاد دسترسی های متفاوت از اطلاعات موجود (دسترسی از طریق نرم افزار وب)
•    ایجاد دسترسی آسان به تولیدکنندگان پسماندها برای دریافت مجوز و یا ثبت میزان تولیدی در دوره زمانی مورد گزارش دهی 
•    اطلاع تولیدکنندگان پسماندها  از مجوزات در حال انجام و وضعیت سایر مجوزات آن¬ها 
•    اطلاع رانندگان خودروها حمل پسماند از وضعیت عضویت آن¬ها 
•    ایجاد سیستم مکانیزه جهت ورود خودروهای پسماندها به محوطه های بهداشتی جهت دفن و تخلیه. 
•    حذف و یا کم رنگ کردن دخالت های نیروی انسانی برای اعمال سلیقه¬ای امور
•    حذف و یا کم رنگ کردن وجود اشتباهات انسانی در تایید یا عدم تایید خودرو به سایت ها 
•    ایجاد سیستم تشویق برای تولیدکنندگان پسماندها 
•    ایجاد سیستم جریمه برای تولیدکنندگان پسماندها و خودروهای متخلف دارای تخلف 
•    ایجاد یک سیستم یکپارچه برای نظارت، اطلاع از مجوزات و یا صدور جرایم
•    ایجاد سیستمی یکپارچه برای بازرسین اداره کل HSE جهت ثبت تخلفات 
•    گزارش گیری متنوع ،کامل، سریع از جهات مختلف کاربردی برای مدیران سازمان
•    مدیریت ستادی،نظارتی،حقوقی ومالی پسماندهای تولیدی
•    کنترل وسازماندهی مکان های مجاز تخلیه
•    مدیریت ونظارت برگردش کار فرآیندها درسازمان
•    ایجاد ارتباط و راه اندازی سیستم مدیریت هوشمند در شرکت ملی گاز ایران  شامل سخت افزارها ونرم افزارهای مرتبط
•    اعتلای واقعی اصل پیشگیری قبل از درمان با ایجاد ابزار مناسبی به نام سامانه مدیریت پسماند
•    سامانه گزارش گیری وتحلیل داده ها وامکان اخذ گزارشات پارامتریک پویا
•    واگذاری محل های تخلیه مجاز، براساس قراردادبه تولیدکنندگان پسماندها 
•    ملزم نمودن تولیدکنندگان پسماندهای گاز و خودروهای عضو آنها به حُسن اجرای مقررات ومفاد قرارداددرمحل های دفع پسماندها
•    تبادل دوسویه اطلاعات بین سیستم مرکزی وسامانه های دیگر
•    رابط کاربری واکنش گرا ومتناسب با هرصفحه نمایشگر
•    ورود امن کاربران با استفاده ازفناوری کپچا(CAPTCHA)
•    سرعت دروروداطلاعات
•    یکپارچه سازی اطلاعات خودروها، رانندگان، تولیدکنندگان پسماند 
•    مدیریت دسترسی،پشتیبانی وذخیره سازی داده ها برای مدت زمان طولانی
•    شناسایی صحیح ودسترسی آسان به متخلفین درامر پیشگیری وبرخورد با آنها
•    جلوگیری از تخلفات درهرمرحله از عملیات تولید پسماند ،حمل وتخلیه آن ها
•    نظارت برسایت¬های تخلیه و محل های دفن بهداشتی بااستفاده ازتگهای RFID نصب شده و یا دوربین¬های پلاک خوان  و یا ابزارهای ورود اطلاعات سخت افزاری 
•    فراهم نمودن امکان نظارت درمبداو درمقصدواخذگزارش های متنوع