image

1.       معرفی سیستم مدیریت هوشمند صنوف پر زباله

انسانها روزمره با انجام فعالیت های مختلف میلیونها تن زباله تولید میکنند. موضوع مدیریت این زباله ها که امروزه به پسماندهای عادی معروف شده است امری بسیار مهم قلمداد می  شود در بین تولید کنندگان زباله  های عادی علاوه بر شهروندان عادی عده ای از مشاغل می  باشند که با تولید همین نوع زباله ها در حجم و وزن بالا در صدر تولید کنندگان این زباله ها هستند. شهرداری  های هر کشور برای ارائه خدمات منصفانه و عادلانه و تقسیم صحیح منابع مالی خود باید با توجه به میزان زباله تولید شده از هر یک از این واحد های صنفی باید مبلغی را اخذ نموده تا به دلیل ارائه خدمات بیشتر بتواند حداقل بخشی از  هزینه های هنگفتی را که در این راه هزینه می  نماید را از صاحبان این صنایع دریافت نماید.
با توجه به اهميت مدیریت بهينه این نوع  پسماندها و اهداف تعيين شده در طرح جامع سازمان مدیریت پسماند نیاز به ابزاری کاربردی و دقیق برای ساماندهی این مشاغل  دخیل در این طرح و وجود آمارهای دقیق به تفکیک مناطق و ناحیه های شهری بوده و مقدار وزنی یا حجم تحویلی آن  ها به تیم اجرایی جمع  آوری زباله و پاکسازی آنها  برای محاسابات مالی و ریالی نیاز می باشد.

2.       هدف از استقرار سیستم مدیریت هوشمند صنوف پر زباله

-    ساماندهی مشاغل و صنوف پر زباله
-    مشخص بودن وضعیت این صنوف با دید پسماندهای تولیدی و عضویت آنها در مدیریت پسماند
-    مشخص بودن میزان حجم تولیدی هر واحد صنفی
-    مشخص بودن نحوه محاسبه و شفافیت مالی هر واحد صنفی
-    ایجاد سیستم تشویق و تنبیه برای واحد های صنفی منضبط و متخلف
-    اجرای قانون ایجاد عدالت اجتماعی در ارائه خدمات به واحد های صنفی
-    کنترل این فرایند سازمانی بصورت دقیق با ابزار قابل توسعه
-    دریافت و ارائه گزارشات جامع به همراه جزییات کامل
-    ارائه گزارشات آماری و نموداری برای تصمیم گیری های مدیریتی 

3.       ضرورت
ساماندهی یکی از نیازهای اصلی برای برنامهریزی در انجام خدمات هر سازمانی است. وجود قانون به تنهایی و بدون نگرش به چگونگی اجرای آن همواره حل کننده معضلات در برخورد با مشکلات نمی باشد. با وجود ارائه راهکارهای فراوان برای همسان سازی خدمات و بهره برداری شهروندان از این امکانات می توان گفت هنوز برخی از ارگانها به دلیل عدم ایجاد ابزاری مناسب برای مدیریت بعضی بخش ها نتوانسته اند این مهم را اجرا نمایند. یکی از خدماتی که شهرداری ها در هر کشوری ارائه میدهد خدمت جمع آوری زباله های عادی می باشد در این حین برخی از شهروندان که دارای مشاغلی می باشند که نوعاً همین نوع زباله را تولید میکنند اما در حجم و وزن بیشتر نیز از همین خدمات استفاده میکنند این در حالی است که با جمع آوری حجم بالای زباله از این مشاغل هزینه هایی چندین برابر یک واحد خانگی به شهرداری تحمیل می کنند و این در حالی است که در جهت تعادل خدماتی شهرداری به شهروندان، باید پس از ساماندهی این مشاغل و صنوف پر زباله با بررسی میزان دقیق زباله تولید شده آن ها، از این اصناف به میزان ارائه خدمات هزینه دریافت شود. لذا در این راستا شرکت مهندسی هیکو اقدام به تولید نرم افزار ساماندهی مشاغل پر زباله نموده است، که بتوان پس از اقدامات مورد نیاز در موارد ذکر شده در بالا برای این صنوف کارت های عضویت مدیریت پسماند صادر کرده و با ارائه خدمات بهتر و مورد نیاز این واحد ها در جمع آوری زباله های آنها این مهم دقیقا مدیریت شود. انجام این کار علاوه بر اجرای قانون به طور کامل و جلوگیری از ارائه خدمات بصورت ناعادلانه دارای مزیتی بسیار مهم بوده که با صرف هزینه ای بسیار کم سیستم مدیریتی بسیار دقیقی را در این راستا اجرا نموده که مورد رضایت شهروند و شهرداری را توامان با هم ایجاد خواهد کرد. برخی از دلایل اجرای این طرح بصورت خلاصه به شرح ذیل میباشد:
    عدم وجود بانک اطلاعاتی از صنوف و مشاغل پر زباله
    عدم دسترسی سیستمی به كليه اطلاعات صنوف و مشاغل پر زباله
    عدم یکسان سازی رویه در محاسبات هزینه های بین صنوف
    عدم وجود شاخص محاسباتی برای میزان حجم تولیدی هر واحد صنفی
    عدم مشخص بودن وضعیت واحد های صنفی با نگرش پسماند تولیدی و نحوه عضویت آنها
    وجود دخالتهای نیروی انسانی  بدون شاخص در ثبت صنوف و مشاغل پر زباله و مقدار حجم تولید آن ها
    عدم دسترسی به سامانه متمرکز گزارش گیری در این محدوده
    عدم ارائه گزارشات متنوع نموداری و آماری در هر لحظه