image

1.       معرفی سیستم مدیریت باکس و بازوان غلطان

امروزه بی توجهی به مسائل زیست محیطی از مهمترین مشکلات مدیریت شهری محسوب می گردد.محیط اطراف ما نیازمند مراقبت است و از طرفی محیط زیست پاکیزه در شهر علاوه بر ایجاد چشم انداز مطلوب می تواند تاثیرات انکار ناپذیری در کاهش آلودگی هوا نیز داشته باشد. نیاز به کنترل و غلبه بر مشکلات ناشی از این پدیده باعث شده است که قانون گذار اقدام به تدوین و نگارش قانون مدیریت پسماندها با رویکرد جلوگیری و رفع آلودگی مرتبط با پسماند نماید. از مهمترین موارد آلودگی در محدوده شهری، تولید سالانه هزاران تن پسماند عمرانی و ساختمانی و مشکلات ناشی از مدیریت اینگونه مواد است.
همچنین به دلیل آنکه فعالیت های ساختمانی در هر جامعه امری اجتناب ناپذیر بوده و میزان آن رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه دارد لذا مدیریت پسماندها (ناشی از تخریب، ساخت و ساز ساختمانی) به دلیل حجم بالای ساخت و سا¬زها و تعمیرات در سطح شهرها، جزء لاینفک مدیریت پسماند شهری می¬باشد.
باید خاطر نشان کرد که طبق ماده 16 شیوه نامه ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی(ابلاغی سال 1392 وزارت کشور):
تولیدکنندگان پسماندهای عمرانی و ساختمانی موظف اند:
1-    قبل از تولید، نسبت به عقد قرارداد با پیمانکاران مجاز فعالیت جهت ذخیره سازی، جمع آوری، و حمل و نقل آنها اقدام نمایند.
2-    به منظور ذخیره سازی پسماندهای جزء عمرانی و ساختمانی از ظروف مخصوص (مخزن ذخیره سازی خاك و پسماند)  استفاده نمایند.
3-    از انباشت، تخلیه و نگهداری پسماندهای عمرانی و ساختمانی در محدوده خارج از ملک خودداری نمایند.
4-     جهت انتقال پسماندهای عمرانی و ساختمانی از خودروهای مجاز فعالیت استفاده نمایند
5-    پس از پایان فعالیت عمرانی و ساختمانی نسبت به اخذ گواهی عدم تخلف از پیمانکار مجاز فعالیت(صادر شده توسط کمیته اجرایی) اقدام نمایند.
6-    پس از پایان جمع آوری و انتقال پسماند نسبت به پاکسازی و نظافت محل اقدام نمایند.

 


2.       هدف از استقرار سامانه مدیریت باکس و بازوان غلطان

 •     جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی
 •     جلوگیری از انباشت، سدمعبر و پخش پسماندهای ساختمانی در سطح معابر شهر
 •     جلوگیری از نازیبایی سیمای شهری
 •     ساماندهی ناوگان حمل و نقل پسماندهای ساختمانی
 •     جلوگیری از تخلیه در مکانهای غیر مجاز
 •     انتقال سریع و آسان پسماندهای ساختمانی از محل تولید به محل های تخلیه
 •     خدمات رسانی مطلوب به شهروندان
 •     مدیریت درآمدهای کسبی از پرداخت های الکترونیک و نقدی
 •     امکان فروش پسماند ¬های ساختمانی به محل غیر
 •     دسترسی تحت وب درخواست دهندگان مخازن ذخیره سازی (تحت مجوز و بدون مجوز)
 •     مدیریت کاربران و آرشیو درخواست مخزن ذخیره سازی
 • و .....

 


3.       امکانات سیستم مدیریت باکس و بازوان غلطان
        آنچه در این سیستم به آن پرداخته شده است شامل :

 •     اطلاعات پیمانکاران
 •     مدیریت خودروهای پیمانکاری و هزینه های نگهداری
 •     اطلاعات انبار ها و باکس ها
 •     اطلاعات شهروندی
 •     روند درخواست باکس شهروندی
 •     روند درخواست خاک و نخاله شهروندی
 •     مدیریت تخلفات و اقدام متناسب
 •     مدیریت کاربری و سطوح دسترسی سازمانی
 •     گزارشات


4.       ضرورت

 •     عدم وجود سیستمی بازدارنده برای شهروندان جهت جلوگیری از انباشت، سدمعبر و پخش پسماندهای ساختمانی در سطح معابر شهر و گستردگی تخلفات و اطاله دادرسی پرونده ها در مراجع قضایی
 •     عدم وجود برنامه سیستماتیک مشخص و منسجم برای پیشگیری از تخلفات
 •     عدم وجود بانک اطلاعاتی یکپارچه و کامل و همچنین دقیق از خودروها ، مخزن ذخیره سازی ها، شهروندان، تخلفات، هزینه ها و ...
 •     عدم اطلاع شهروندان از خودروهای آماده به کار حامل مخزن ذخیره سازی های حمل زباله در مناطق تحت فعالیت آنها
 •     عدم دسترسی آسان و سریع شهروندان جهت تحویل و یا جمع آوری مخزن ذخیره سازی های درخواستی
 •     عدم آگاهی از تولید پسماند ساختمانی از لحظه ابتدایی شروع عملیات.
 •     عدم اطلاع از مکان تخلیه و میزان پسماندهایی  که خودروها از محل تولید حمل می کنند و رصد اطلاعات آنها
 •     عدم اطلاع از اختیاراتی که قانون در اختیار پرسنل سازمان پسماند قرارداده است.
 •     عدم اطلاع از قوانین بسیار مفیدی که در موارد ذکر شده بیان شده است.  
 •     عدم امکان طبقه بندی کردن اطلاعات سازمان با توجه به سطوح دسترسی.
 •     عدم دسترسی آسان به اطلاعات و ریز هزینه های شهروندان و دریافتی های پیمانکاران و یا رانندگان خودروهای حامل مخازن ذخیره سازی.
 •     وجود دخالتهای نیروی انسانی برای اعمال سلیقه ای امور.
 •     عدم یکپارچگی در اطلاعات مناطق شهرداری ها با سازمان مدیریت پسماند.
 •     عدم امکان گزارش¬گیری متنوع ،کامل، سریع ازجهات مختلف کاربردی برای مدیران سازمان.
 •     پراکندگی و گستردگی منابع تولید و عدم شناسایی منابع تولیدکننده پسماندها
 •     عدم اخذ مجوز تعمیرات از شهرداری
 •     فعالیت گسترده خودروهای جمع آوری کننده اینگونه پسماندها
 •     عدم اجرای فرآیند صحیح مدیریت پسماند توسط تولید کننده
 •     عدم ارتباط مامورین کنترل و نظارت با سامانه های شهرداری
 •     عدم فعالیت شورای حل اختلاف