image

خدمات پشتیبانی شرکت فنی مهندسی هیکو، جزو مراحل اصلی چرخه حیات محصول و پل ارتباطی مشتری با شرکت می‌باشد.
با توجه به اینکه همواره بعد از استقرار محصول انتظارات مشتریان نسبت به محصول تغییر می‌یابد، نیاز است تا همواره یک تیم، پشتیبانی محصولات را انجام دهند. دغدغه اصلی هر مشتری بعد از خرید یک محصول، خدمات پس از فروش آن است که حکم استمرار اعتماد فی ما بین کارفرما و شرکت فنی مهندسی هیکو را دارد.
در شرکت هیکو بخش ناپ (نصب، آموزش و پشتیبانی) مسئولیت پشتیبانی محصولات را بر عهده دارد. پشتیبانی محصول از زمان نصب نرم‌افزار آغاز و برای تمامی قراردادهای فروش نرم افزار سه ماه پشتیبانی رایگان برای مشتریان خود در نظر گرفته می‌شود که شامل موارد زیر می‌باشد:
نصب و بروز رسانی نرم‌افزار
مشتریانی که نرم‌افزار را خریداری می‌کنند در انعقاد قرارداد پشتیبانی با توجه به مدت زمانی که قراردادشان ادامه دارد، به صورت منظم بروز رسانی‌های نرم‌افزاری را دریافت می‌کنند. تمامی محصولات بعد از تایید واحد کیفیت و تایید گروه‌های کاری مختلف در شرکت فنی مهندسی هیکو توسط گروه نصب و پشتیبانی، نصب و تحویل به مشتریان می‌شود.
آموزش کاربری نرم افزار
هیچ استقراری بدون آموزش درست و پایه‌ای، دوام نمی‌آورد. از این رو شرکت فنی مهندسی هیکو بعد از استقرار یک سیستم یا یک نرم‌افزار با هماهنگی با سازمان کارفرما، جلسات آموزشی برای پرسنل واحدهای مربوطه برگزار می‌کند و بعد از تایید مدیریت و یا نماینده آن سازمان کار با نرم‌افزار آغاز می‌شود.
رفع ابهامات و مشکلات نرم‌افزار به صورت تلفنی، دسترسی راه دور و حضوری
همواره در مسیر استفاده از یک سیستم استقرار یافته یا نرم‌افزار نصب شده که خود نیز جزئی از یک سیستم می‌باشد، سوالات و مشکلات مختلفی پیش می‌آید، که کارفرمایان از طریق روش‌های گوناگونی از قبیل تماس تلفنی و یا ایمیل به اطلاع کارشناسان پشتیبانی می‌رسانند. با توجه به درخواست کارفرما کارشناسان هیکو در اسرع وقت با استفاده از روش‌های گوناگون از قبیل تماس تلفنی، دسترسی از راه دور به کمک نرم افزار و یا به صورت حضوری بعد از هماهنگی با سازمان کارفرما مشکلات و درخواست‌ها را بررسی و رفع می‌کنند.