image

نصب و استقرار
استقرار یک سیستم در سازمان که بر مبنای استانداردهای موجود باشد جزو چالش‌هایی است که سازمان‌ها با آن مواجه هستند، شرکت فنی مهندسی هیکو با داشتن تجربه‌ای چند ساله در استقرار سیستم‌های مختلف در سازمان‌های مختلف، این توانایی را دارد که خدمات خود را در این بخش به سازمان‌ها ارائه دهد. استقرار سیستم‌های مدیریتی مراحل مختلفی دارند که پس از اتمام آن‌ها می‌توان بر اساس سیستم استقرار داده شده، نرم‌افزاری بومی نیز طراحی نمود تا تمامی فرآیندهای ایجاد شده به صورت سیستماتیک انجام شوند.

استقرار سیستم‌ها شامل مراحل مختلفی به شرح زیر می‌باشد:
مشخص کردن محدوده پروژه
توجیه مدیر ارشد سازمان و مدیران ارشد بخش های مربوطه و فرهنگ سازی سازمانی
مطالعه اهداف کلان سازمان با توجه به تئوری طراحی سازمان
شناخت وضع موجود
شناخت وضع موجود از دید گروه استقرار
شناسایی فرآیندهای کسب و کار سازمان کارفرما
برنامه‌ریزی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت طراحی شده در پروژه
بهبود فرآیندهای احصا شده جهت تطابق با استانداردها و روند نرم‌افزارهای هیکو
تطابق روندهای بهبود یافته با نرم‌افزار مورد نیاز جهت استقرار
ممیزی نهایی در هم راستایی فرایندهای سازمانی با نرم‌افزار و بومی سازی (Customize) نرم‌افزار
بررسی رضایتمندی کارفرما
بررسی رضایتمندی ذینفعان پروژه
دریافت، بررسی و انجام درخواست‌ها یا عوامل احتمالی عدم رضایت کارفرمایان و ذینفعان
ارزیابی نهایی کارفرمای پروژه
ارزیابی نهایی ذینفعان پروژه
در استقرار سیستم‌ها از متدلوژی‌های مختلفی استفاده می‌شود که بسته به هر سازمان می‌توان از آن‌ها استفاده نمود .


استقرار یکباره و آنی (انفجار بزرگ یا Big Bang)
در این روش سیستم قدیم تا استقرار کامل سیستم جدید کار می‌کند و با استقرار کامل سیستم جدید، به یکباره سیستم قدیم حذف و سیستم جدید شروع به کار می‌نماید. این روش به عنوان یک روش سنتی با هدف کاهش هزینه‌ها می‌باشد که به دلیل معایبی که دارد چندان توصیه نمی‌باشد.

استقرار موازی و همزمان
در این روش سیستم قدیم تا استقرار کامل سیستم جدید کار می‌کند و با استقرار کامل و شروع به کار سیستم جدید، به یکباره سیستم قدیم حذف نمی‌شود بلکه زمانی که سیستم جدید مورد تایید قرار گرفت سیستم قدیم حذف می‌گردد.

استقرار بخشی (ماژولار/پیمانه‌ای)
این روش برای سیستم‌های جامع که دارای چند واحد مجزا و مستقل از هم هستند قابل استفاده است. این نوع فرایند استقرار شامل مراحل ذیل می‌باشد:
۱- تقسیم بندی ماژول‌ها
۲- اولویت‌بندی ماژول‌ها بر اساس
۲-۱- نقش و پیش نیازها
۲-۲- کمترین ارتباطات و تعاملات
۳- انتخاب ماژول
۴-انتخاب استراتژی و روش استقرار
۴-۱- یکباره
۴-۲- موازی
۵- جایگزینی ماژول انتخاب شده بر اساس استراتژی
۶- آزمایش ماژول و برقراری ارتباط با سایر ماژول‌ها
۷- شروع استقرار ماژول جدید