image

image

برگ زرینی دیگر از افتخارات خانواده هیکو
ورود قدرتمند به حوزه صنایغ نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی
با یاری خدا همیشه در اوج خواهیم ایستاد...