image

این سیستم ، بمنظور تسهیل در دسترسی پیمانکاران برای اخذ مجوز فعالیت، و همچنین شهروندان برای درخواست خاک مرغوب شهروندی ایجاد شده است.
پیمانکاران بر اساس نام کاربری و رمز عبوری که سازمان مدیریت پسماند در اختیار آنها می­گذارد می­توانند وارد سامانه شوند و با تکمیل اطلاعات مجوز، مجوز خود را درخواست دهند. این مجوزات با پرداخت الکترونیک از طریق درگاه آنلاین بانکی به مرحله تایید مدیریتی می­رسد. مجوزات تایید شده قابل پرینت و شروع به کار خواهند بود.

برای پیمانکاران امکان مشاهده و رصد وضعیت کلیه مجوزاتی که تا بدین لحظه اخذ نموده اند فراهم می­باشد.
شهروندان نیز میتوانند حجم درخواستی خاک مرغوب خود را درخواست دهند و با پرداخت الکترونیک به تایید مدیریت برسانند، این اطلاعات به مجوزات پیمانکاری اختصاص داده می­شود و توسط مدیریت خاک درخواستی آنها از طرف پیمانکار تامین و تایید می­شود.
لیستی از پیمانکاران هم بمنظور آشنایی شهروندان با پیمانکاران مجاز به فعالیت بصورت مستقل نمایش داده میشود.