image

این امکان برای شما فراهم گردیده است که درخواست خود را دراین بخش ثبت نمایید تا این درخواست به واحد فروش انتقال یابد و در اسرع وقت هماهنگی های لازم به منظورتنظیم وقت دمو با شما صورت پذیرد.

فرم درخواست دمو


نشان کارآفرینان برتر استان قم
نشان مدیر شایسته ملی
اعتبارنامه حمایت از اقتصاد ملی
شرکت برگزیده روز ملی صنعت و معدن
گواهی جشنواره علم تا عمل
عضو حقوقی انجمن نت ایران
عضو انجمن کیفیت ایران