image

این سامانه، بمنظور تسهیل در دسترسی پیمانکاران برای اخذ مجوز فعالیت، و همچنین شهروندان برای درخواست خاک مرغوب شهروندی ایجاد شده است.
پیمانکاران بر اساس نام کاربری و رمز عبوری که سازمان مدیریت پسماند در اختیار آنها می­گذارد می­توانند وارد سامانه شوند و با تکمیل اطلاعات مجوز، مجوز خود را درخواست دهند. این مجوزات با پرداخت الکترونیک از طریق درگاه آنلاین بانکی به مرحله تایید مدیریتی می­رسد. مجوزات تایید شده قابل پرینت و شروع به کار خواهند بود.

برای پیمانکاران امکان مشاهده و رصد وضعیت کلیه مجوزاتی که تا بدین لحظه اخذ نموده اند فراهم می­باشد.
شهروندان نیز میتوانند حجم درخواستی خاک مرغوب خود را درخواست دهند و با پرداخت الکترونیک به تایید مدیریت برسانند، این اطلاعات به مجوزات پیمانکاری اختصاص داده می­شود و توسط مدیریت خاک درخواستی آنها از طرف پیمانکار تامین و تایید می­شود.
لیستی از پیمانکاران هم بمنظور آشنایی شهروندان با پیمانکاران مجاز به فعالیت بصورت مستقل نمایش داده میشود.

نشان کارآفرینان برتر استان قم
نشان مدیر شایسته ملی
اعتبارنامه حمایت از اقتصاد ملی
شرکت برگزیده روز ملی صنعت و معدن
گواهی جشنواره علم تا عمل
عضو حقوقی انجمن نت ایران
عضو انجمن کیفیت ایران